Broszury

Broszura Euronit cz. 5

Broszura Equitone część 5 equitone_-_logo

Systemy Eternit

Tergo – Sprawdzony i elegancki system niewidocznegomontażu fasad.Naxo – Włóknocement i stal szlachetna: Połączenie materiałówpozwalające na kreatywne rozwiązania.Układanie na zakładkę – Układanie na zakładkę: elewacje z wyraźniezaznaczoną strukturą.Renowacja – Niewidoczne mocowania przy zastosowaniu techniki klejenia.

System elewacji Eternit Tergo.

Podstawy / zezwolenia

System Tergo oferuje najwyższe pod względem technicznym i estetycznym rozwią zania elewacyjne. Na stronie frontowej tych fasad nie są widoczne żadne elementy mocujące. Następujące właściwości mogą być kształtowane indywidualnie:– dowolny wybór projektowanej siatki spoin, aż do pełnej wielkości formatu bez widocznych punktów mocującychTextura (Structura) 3100 × 1500 mmNatura 3100 × 1250 mm– otwarte szczeliny– kształtowanie szczelin przy pomocy różnych powlekanych profili aluminiowych.Podstawą dla indywidualnego docięcia płyt są:– projekty wykonanawcze lub– wymiary budynku.Na wykonywanie mocowań od strony tylnej, w systemie Eternit-Tergo, przy pomocy kołków z tylnym wyżłobieniem, zostało wydane ogólne zezwolenie nadzoru budowlanego, numerZ 21.9-1534.

Oferta dostawy.

tylnowkretki1. Indywidualnie docięte płyty fasadowe, z wywierconym otworem od strony tylnej, o grubości 12 mm, dopuszczone do użytku ogólnego przez nadzór budowlany, zezwolenie (Z-31.1-34) dla płyt Textura(Structura) lub zezwolenie (Z-31.1-34) dla płyt Natura.2. Kołki z tylnym wyżłobieniem Eternit3. Śruba z łbem walcowym M6 × 12 DIN 912,nierdzewna4. Podkładka 6,4 DIN 9021, nierdzewnaPłyty fasadowe Tergo należy montować przy pomocy kołków z tylnym wyżłobieniem, śrub oraz podkładek. Agrafa lub profil nośny płytowy stanowi element indywidualnej podkonstrukcji i nie wchodzi w zakres dostawy.

Kołki z tylnym wyżłobieniem

W skład rozwiązania Eternit-Tergo wchodzą również specjalne kołki z tylnym wyżłobieniem Eternit. Po włożeniu kołka w otwór wiertniczy z tylnym wyżłobieniem (A+B), ustawia się jego nóżki w żądanym położeniu, wkręcając śrubę. W ten sposób, uzyskujemy mocowanie płyty fasadowej w sposób odpowiedni do jej kształtu. W celu uzyskania pewnego połączenia z ewentualną podkonstrukcją, kołki z tylnym wyżłobieniem zostały wyposażone w kwadratowe kołnierze. Umożliwiają one łączenie bez zakleszczeń z elementami podkonstrukcji. W tym przypadku można – w zależności od rodzaju wymaganego łączenia – wykonać otwory perforowane w celu uchwycenia kołnierza kołka w postaci kwadratowej dla punktów stałych lub w postaci prostokątnej dla punktów ślizgowych.eternit_tergo_kolki

Założenia konstrukcyjne.

Każdą płytę fasadową należy zamocować przy pomocy przynajmniej czterech kołków, rozmieszczonych prostokątnie, poprzez pojedyncze agrafy, na odpowiednich podkonstrukcjach w taki sposób, aby uniknąć zakleszczeń. Ilość pojedynczych agraf należy ograniczyć do najwyżej dziewięciu sztuk. Jeżeli niezbędna jest większa ilość punktów mocujących, niż dziewięć, to należyzastosować szereg ciągłych profili nośnych płytowych lub „profili agrafowych”.

Podkonstrukcje z agrafami.

Z tylnej strony płyty należy zamocować agrafy, odpowiednie dla danego systemu, przy pomocy kołków Eternit z tylnym wyżłobieniem. Płyty przygotowane w ten sposób należy następnie zawiesić w poziomych profilach nośnych (max 4 m) podkonstrukcji, wypośrodkować oraz przy pomocy śrub i odpowiednich kątowników skutecznie i trwale zabezpieczyć przed bocznym przesunięciem lub przemieszczeniem. Poziome profile nośne powinny zostać przerwane po około4 m, aby w ten sposób uniknąć niepożądanych różnic w szczelinach pomiędzy płytami, na skutek dużej rozszerzalności cieplnej profilu aluminiowego. Ciężar własny jest zawsze wychwytywany przez dwa punkty mocujące, dające się wypośrodkować. Minimalna grubość konstrukcji od przedniej krawędzi płyty fasadowej (grubość 12 mm) do podłoża ściany wynosi 100 mm.tergo_agrafki

Podkonstrukcje z profilami nośnymi płytowymi.

Z tylnej strony płyty należy zamocować profile nośne płytowe, bez zakleszczeń, przy pomocy kołków Eternit z tylnym wyżłobieniem. Po wyrównaniu płyt, należy połączyć przygotowane w ten sposób elementy przez szczeliny z profilami nośnymi podkonstrukcji.Ciężar własny jest zawsze wychwytywany przez dwa punkty mocujące. W przypadku podkonstrukcji z profilami nośnymi płytowymi, należy przy punktach ślizgowych założyć między kołek z tylnym wyżłobieniem a podkładkę pierścień sprężysty(6 DIN 7980-A2). Firmy oferujące w sprzedaży podkonstrukcje mają w ofercie również pierścienie sprężyste.podkonstrukcja_z_profilami

Dopasowanie przy pomocy płyt pasujących.

dopasowanie_plyt_equitoneOdchylenia budynku w stanie surowym od wymiarów żądanych można wyrównać przy pomocy płyt pasujących. Jeżeli podczas samego układania można spodziewać się wystąpienia odchyleń od wymiarów, to przed rozpoczęciem układania, należy z góry zamówić płyty pasujące. W ten sposób można uniknąć ewentualnych opóźnień prac budowlanych oraz zaoszczędzić koszty.Poziome tolerancje wymiarów budowlanych mogą być wyrównane od – 100 mmdo + 100 mm. Płyty pasujące powinny być zamawiane o szerokości wynoszącej dodatkowo 100 mm więcej niż ich żądana szerokość. Boczny odstęp od krawędzi otworów z tylnym wyżłobieniem wynosi zazwyczaj 100 mm – lecz może on wynosić także od 50 do 150 mm.W przypadku płyty pasującej, należyna obu brzegach wybrać odstęp od krawędzi wynoszący 150 mm. Poprzez obustronne docięcie pasków o szerokości do 100 mm, można uzyskać różne szerokości płyty, o rozpiętości sięgającej do 200 mm.dopasowanie_plyt_equitone_poziomePionowe tolerancje wymiarów budowlanych można wyrównywać w zakresie od – 30 mm do + 100 mm. Płyty pasujące powinny być zamawiane o wysokości, wynoszącej dodatkowo 100 mm więcej niż ich żądana wysokość. Boczny odstęp od krawędzi otworów z tylnym wyżłobieniem przy górnej krawędzi wynosi zazwyczaj 100 mm – lecz może on wynosić także od 70 do 200 mm. W przypadku płyty pasującej, należy na jednym z obu brzegów (w przypadku dopasowywania w strefie attyki, na górnym brzegu, w przypadku dopasowywania w strefie cokołu, na dolnym brzegu), wybrać odstępod krawędzi wynoszący najpierw 200 mm. Poprzez obcięcie paska o szerokości do 130 mm, można uzyskać różne wysokości płyty, o rozpiętości sięgającej w sumie do 130 mm.

Wskazówki dotyczące układania.

wskazowki_montazowe_equitone_fasady_betonowePodczas używania płyt, należy je podnosić ze stosu, a nie ściągać! Uwaga: Płyty należy chronić przed wilgocią i bezpośrednim nasłonecznieniem.Kołki z tylnym wyżłobieniem Eternit należy wkładać w otwory nieprzelotowe, wycięte od strony tylnej, wywiercone w zakładzie produkcyjnym.Agrafy należy przymocować z tylnej stronypłyty przy pomocy podkładek (moment dokręcającyśruby 2,5 – 4,0 Nm), lub:wskazowki_montazowe_equitone_fasady_betonowe_warszawaProfile nośne płytowe należy przymocować z tylnej strony płyty przy pomocy podkładek i pierścieni sprężystych. W przypadku punktów ślizgowych, należy pomiędzy kołek z tylnym wyżłobieniem a podkładkę włożyć pierścień sprężysty 6 DIN 7980-A2.Montaż należy zazwyczaj wykonywać od dołu do góry. Uwaga: Płyty z zamontowanymi agrafami lub profilami nośnymi płytowymi należy składować w pozycji pionowej oraz chronić ich powierzchnię.W przypadku montażu z agrafami: płyty należy wyrównać oraz trwale i skutecznie zabezpieczyć przed przesuwem lub przemieszczeniem, według zaleceń dostawcy podkonstrukcji.

System elewacji eternit Naxo.

Montaż na podkonstrukcji drewnianej.

equitone_naxo_montaz_na_podkonstrukcjiPłyty fasadowe Eternit są przymocowane przy pomocy elementów Naxo i wkrętów ze stali szlachetnej do podkonstrukcji drewnianej. Tak jak podkładka, elementy Naxo są podtrzymywane przez łeb wkręta. Powierzchnia czołowa elementu Naxo jest kształtowana przez łeb płaski wpuszczany lub przez łeb soczewkowy.Pionowe taśmy uszczelniające przechodzą w całości, poziome taśmy są docięte do szerokości płyt. W celu zapewnienia stabilności są one przymocowane do łat nośnych.W okolicy pionowej szczeliny należy zaplanować dwie łaty do przymocowania elementu Naxo przy pomocy śrub oraz jedną łatę dla taśmy do uszczelniania dylatacji Naxo.W płytach należy wstępnie nawiercić wstępnie otwory o ø 6 mm, w celu zamocowania śrub.Odstęp od krawędzi, wynoszący 100 mm pionowo i 100 mm poziomo, podkreśla szlachetny symetryczny wizerunek elementów Naxo na płycie fasadowej Eternit.

Montaż na podkonstrukcji aluminiowej.

equitone_naxo_montaz_na_podkonstrukcji_aluminiowejW przypadku tej wersji, poziome szczeliny pozostają otwarte. Zostaje zamknięta jedynie pionowa szczelina, przy pomocy kątownika w kształcie litery L, który może być wykonany do wyboru albo z aluminium albo ze stali szlachetnej.W przypadku wykonania ze stali nierdzewnej, należy uwzględnić różne współczynniki rozszerzalności, przez zastosowanie otworów podłużnych.W płytach zostają wstępnie nawiercone otworyø 9,5 mm.– mocowanie przy pomocy nitów specjalnych– szablon osadzania nitów– element Naxo dla podkonstrukcji aluminiowej.

Układanie na zakładkę.

Kształtowanie.

W celu wykonania deskowania na zakładkę, należy wyciąć paski z wielkoformatowych płyt elewacyjnych według indywidualnych zaleceń z wielkoformatowych płyt fasadowych, wykorzystując do tego celu płyty z włóknocementuTextura (Structura), Natura lub płyty Holzcolor, wykonane z drewna wiązanego cementem (cementu drzewnego). Deskowania na zakładkę firmy Eternit można projektować w różny sposób, zmieniając następujące cechy płyt:– sposób układania– format– kolor– tworzywo– struktura powierzchni– rodzaj mocowania– kształtowanie spoin– kształtIstnieje możliwość dowolnego wyboru płyt do deskowania na zakładkę, w zależności od ich rodzaju zamocowania.

Minimalne odstępy otworów mocujących do krawędzi.

equitone_naxo_montaz_minimalne_odstepy

Podkonstrukcje aluminiowe.

Deskowanie na zakładkę można przymocować do podkonstrukcji aluminiowych, dostępnych w zwykłej sprzedaży. Profilenośne mogą być rozmieszczone pionowo lub poziomo. W celu wykonania montażu bez zakleszczeń, nawiercane otwory w płytach fasadowych muszą być większe, o przekroju ø 9,5 (przy pomocy specjalnego wier tła do włóknocementu Eternito przekroju ø 9,5 mm). Płyty muszą być zamocowane bez zakleszczeń, przy pomocy punktów ślizgowych oraz dwóch punktów stałych (tuleją do punktów stałych). W przypadku płyty leżącej, wydrążonej, należy zastosować szablon do osadzania nitów. Styki poziomych profili nośnych nie mogą się znajdować pomiędzy punktami mocującymi jednej płyty. Styki pionowych profili nośnych muszą się znajdować na takiej samej wysokości.equitone_naxo_montaz_punkt_stalyUszczelnienie pionowej spoiny nie jest konieczne. Założenie taśmy do uszczelniania dylatacji od strony tylnej poprawia estetykę rozwiązania. Jeżeli stosujemy przesunięcie szczelin na płytach nałożonych na siebie, to pośrodku płyty należy umieścić dwa nity.Jeden nit służy do umocowania, a drugi nit służy jako punkt do położenia płyty leżącej powyżej.W przypadku układania na poziomych profilach nośnych, boczny odstęp otworów od krawędzi przy styku płyt wynosi przynajmniej 80 mm. Pionową szczelinę można również uszczelnić przy pomocy profilu szczelinowego, założonego od strony tylnej.

Rodzaje mocowań i odstępy pomiędzy mocowaniami – podkonstrukcje aluminiowe.

equitone_naxo_montaz_rodzaje_mocowan

Odstępy pomiędzy mocowaniami okładziny elewacyjnej na podkonstrukcji aluminiowej 

Płyty Textura (Structura) i Natura, 8 mm. Podkonstrukcja aluminiowa.equitone_naxo_montaz_odstepy_od_krawedziW przypadku założenia pionowej blokady wiatru wzdłuż krawędzi budynku nie trzeba stosować dodatkowego obszaru brzegowego. Patrz zmniejszone obciążenie ssaniem wiatru.

Podkonstrukcje drewniane.

Deskowanie na zakładkę mocuje się zazwyczaj do pionowych łat nośnych. Możliwy jest również możliwy montaż na poziomych łatach nośnych, jednak jest on związany z większym zużyciem materiału i czasu.Jeżeli jest przewidziana zewnętrzna izolacja termiczna, to należy ją zamontować pomiędzy poziomymi kontrłatami. Jeżeli deskowanie na zakładkę służy wyłącznie jako ochrona przed złą pogodą, to w takim przypadku można bezpośrednio zakotwić łaty nośne do podłoża. Szerokość łat nośnych musi wynosić przynajmniej 50 mm, natomiast pod łączeniem płyt, szerokość ta powinna wynosić 100 mm.equitone_naxo_montaz_bladDo montażu należy zastosować śruby bit T20. Śruby należy ustawić pod kątem 90° w kierunku płyt, a następnie należy je przykręcić w taki sposób, żeby płyty nie uległy żadnej wyczuwalnej deformacji.equitone_naxo_montaz_szczeliny_pionoweKształtowanie pionowe szczelin, nakładanie się płyt.Szerokość szczelin wynosi przynajmniej 8 mm. Łaty nośne pod stykiem płyt muszą być zabezpieczone przed wilgocią przy pomocy ciągłej taśmy do uszczelniania dylatacji. W przypadku płyt ułożonych z odsadzaniem, należy również zabezpieczyć łaty leżące pomiędzy płytami, przy pomocy czarnej taśmy do uszczelniania dylatacji. W przypadku układania płyt w sposób schodkowy, należy pośrodku płyty umieścić dwie śruby. Jedna śruba jest niezbędna do przymocowania, a druga śruba służy jak opunkt do położenia płyty leżącej powyżej.

Rodzaje mocowań i odstępy między mocowaniami – podkonstrukcje drewniane.

equitone_naxo_montaz_odstepy_mocowania

Odstępy pomiędzy mocowaniami okładziny elewacyjnej na podkonstrukcji drewnianej.

Płyty Textura (Structura) i Natura, 8 mm. Podkonstrukcja drewniana.equitone_naxo_montaz_odstepy_tabelaW przypadku założenia pionowej blokady wiatru wzdłuż krawędzi budynku, nie musi się stosować dodatkowego obszaru brzegowego. Patrz zmniejszone obciążenie ssaniem wiatru.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *