Broszury

Broszura Euronit cz. 2

euronit

Podstawy projektowania

Opis produktu
Materiał włóknocement.
produkcja_equitone

Włóknocement jest nowoczesnym zbrojonym tworzywem wykonanym z naturalnych surowców, które są przyjazne dla środowiska. Wszystkie pozytywne właściwości produktu sprawiają, że spełnia on wysokie wymagania naszych czasów zarówno pod względem konstrukcyjnym,jak i projektowym. Technologia jest stosowana w oparciuo ponad 25 lat pracy badawczej, obserwacjii doświadczeń przeprowadzanych w laboratoriach, z zastosowaniem przyspieszonych testów laboratoryjnych, oraz w oparciu o wieloletnie praktyczne doświadczenia technologicznena konkretnych obiektach. Od 1980roku na dachach i elewacjach położono już wiele milionów metrów kwadratowych produktów z włóknocementu. Produkty te sąw stanie sprostać nawet najbardziej ekstremalnym obciążeniom klimatycznym.Wielkoformatowe płyty z włóknocementu dla fasad wentylowanych sprawdziły się doskonalew praktyce. Są one wykonane z niepalnego,bardzo sprężonego tworzywa, składającego się ze spoiwa cementowego zbrojonego włóknem, który w stanie utwardzonym jest odporny na zniekształcenia oraz na niekorzystne warunki atmosferyczne. Proporcjonalnie największy udział surowcowy posiada środek wiążący, jakim jest cement portlandzki, który jest wytwarzany w wyniku spalania wapienia i margla ilastego. Aby zoptymalizować właściwości produktu, dodaje się domieszki, na przykład mączkę wapienną oraz zmielony włóknocement (recykling).Jako włókna zbrojeniowe stosuje się syntetyczne,organiczne włókna z polialkoholu winylowego. Są to włókna, które są stosowane w podobnej postaci w branży tekstylnej do produkcji odzieży wierzchniej i tkanin ochronnych, do włóknin i nici chirurgicznych. Ogromne znaczenie ma ich fizjologiczne bezpieczeństwo.Podczas produkcji włóknocementu zastosowane włókna służą jako włókna filtrujące. Są to głównie włókna z celulozy, które stosowane są również w przemyśle papierniczym. Znajduje się w nich również powietrze, zamknięte w mikroskopijnie małych porach.W wyniku zastosowania systemu o mikroporowatej strukturze, powstaje mrozoodporny, regulujący wilgotność, aktywnie oddychający, ale jednak wciąż wodoszczelny materiał budowlany.Produkty z włóknocementu zachowują się wobec fal elektromagnetycznych oraz promieniowania absolutnie neutralnie, tak że działanie fal radiowych, urządzeń z promieniowaniem podczerwonym, urządzeń sygnalizacji poszukiwania osób oraz promieni radarowych nie ulega zakłóceniu.Naniesiona fabrycznie powłoka na powierzchni, z warstwą nakładaną kilkakrotnie na gorąco, gwarantuje niezmiennie wysoki poziom jakości płyt fasadowych. Powłoka ta jest odporna na działanie światła i promieni ultrafioletowych. Tylna strona płyty powleczona jest mechanicznie równowartościowym jakościowo lakierem. Wszystkie płyty fasadowe firmy Eternit AG zostały ocenione jako wyroby budowlane przyjazne dla środowiska i dla zdrowia człowieka, a także posiadają stosowne certyfikaty.

Właściwości materiału

Textura (Structura) i Natura Płyty fasadowe powlekane warstwą farby, wykonane ze sprasowanego, utwardzonego włóknocementu, posiadają idealny statyczny profil i są:

 • niepalne
 • klasa materiałów A2-s1,d0 (EN 13501 – 1)
 • mrozoodporne i odporne na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych
 • nieprzemakalne
 • odporne na gnicie
 • odporne na uderzenia
 • odporne na działanie promieni ultrafioletowych

Zakres zastosowania

Wielkoformatowe płyty z włóknocementu stosowane są przede wszystkim do:

 • okładania ścian zewnętrznych jako fasady wentylowane według normy DIN 18516-1
 • wypełniania szkieletu ściany w przypadku konstrukcji słupowo‑rozporowych
 • układania na zakładkę
 • zewnętrznego pokrycia gotowych elementów warstwowych (sandwicze)
 • osłony gzymsów
 • okładania ościeży okiennych
 • okładania nadproży okiennych i drzwiowych
 • okładania ścian wewnętrznych
 • wieńczenia desek szczytowych i okapowych osłaniających pokrycia dachowe
 • podsufitek dachowych
 • okładania balkonów

Dane techniczne:

Gęstość ciał porowatych 1,65 g / cm3Wytrzymałość na zginanie 17 N / mm2Wartości załamania 24 N / mm2Wytrzymałość na ściskanie 50 N / mm2Wartości załamania -Moduł sprężystości podłużnej około 15.000 N / mm2Współczynnik rozszerzalności temperaturowej αt = 0,01 mm / mKRozciąganie przy wilgotności 1,0 mm / m (suche powietrze – wilgoć)Współczynnik oporu dyfuzji μ = 350, przy 0 – 50 % względnej wilgotności powietrzaTextura (Structura) 8 mm μ = 140, przy 50 – 100 % względnej wilgotności powietrzaWspółczynnik oporu dyfuzji μ = 320, przy 0 – 50 % względnej wilgotności powietrzaNatura 8 mm μ = 140, przy 50 – 100 % względnej wilgotności powietrzaMrozoodporność zgodnie z normą DIN 52104Stała odporność temperaturowa bez zmian do 80°CKlasa materiałów budowlanych niepalna, A2, według normy DIN 4102-1 (EN 13501-1)Wilgotność przy oddawaniu do użytku ~ 6 %Zdolność pochłaniania wody ≤ 20 %Współczynnik przewodzenia ciepła λ = około 0,6 W / mKTrwałość chemiczna podobnie, jak w przypadku betonu C 35/45 (wcześniej B 45)Odporność na starzenie podobnie, jak w przypadku betonu C 35/45 (wcześniej B 45)

Wartości obliczeniowe dla płyt z włóknocementu

Zgodnie z zezwoleniem Ciężar własny[kN/m2] Dopuszczalne naprężenie zginające[MN/m2] Moduł sprężystości podłużnej[MN/m2] Współczynnik rozszerzalności temperaturowej[10-6 K-1]
Z-31.1-34Natura/Textura (Structura) 8 mm 0,18 6,0 15.000 10
Z-31.1-34Natura/Textura (Structura) 12 mm 0,28 6,0 15.000 10

Dopuszczalne naprężenie elementów mocujących firmy Eternit.

Element mocujący Dopuszczalnasiła poprzeczna[kN] Dopuszczalna siłarozciągająca[kN]na środku na brzegu
Kolorowy wkręt fasadowy Eternit 5,5 × 35amin ≥ 20 mm dla d = 8 mm 0,33 0,32 0,3
Kolorowy nit fasadowy Eternit4 × 18 – K 15 mm dla d = 8 mm4 × 25 – K 15 mm dla d = 12 mmamin ≥ 30 mm 0,82 0,67tmin ≥ 1,8 mm 0,56tmin ≥ 1,8 mm
amin = najmniejszy przewidziany odstęp od krawędzi płyt z włóknocementu, poprzecznie dopodkonstrukcji. Odstęp od krawędzi w kierunku profilu lub łaty 80 – 160 mm.tmin = Minimalna grubość kołnierza podkonstrukcji aluminiowej.

Wykorzystywane mogą być tylko te wkręty, które posiadają zezwolenia.


Dane techniczne / Wartości obliczeniowe

Krawędzie fabryczne – dopuszczalne odchyłki wymiarów

krawedz_fabryczna_equitone

Krawędzie fabryczneDostawa płyt odbywa się zasadniczo w sposób zaprezentowany powyżej, z krawędziami fabrycznymi. Płytom z krawędziami fabrycznymi należy przed użyciem ze wszystkich stron poobcinać krawędzie o około 15 mm.W przypadku płyt Natura należy przycięte krawędzie zaimpregnować impregnatem Lukow temperaturze od 5° do 25°C. Płyty Natura przycięte fabrycznie są zaimpregnowane środkiem impregnującym krawędzie Luko.

Płyty przed obcięciem krawędzi(wymiar produkcyjny) Płyty po obcięciu krawędzi(maksymalne formaty użytkowe)
  długość w mm szerokość w mm długość w mm szerokość w mm
Textura (Structura) 3130 ± 122530 ± 12 1280 ± 61280 ± 6 3100 ± 12500 ± 1 1500 ± 11250 ± 1
Natura 3130 ± 122530 ± 12 1280 ± 61280 ± 6 3100 ± 12500 ± 1 1250 ± 11250 ± 1

Grubość płyty: 8 mm (± 0,6 mm) lub 12 mm (± 0,9 mm).

Obowiązujące niemieckie przepisy, w aktualnym wydaniu

DIN 18516-1 Okładziny ścian zewnętrznych, wentylowane; wymagania, podstawy badań.DIN 1052-1-4 Budowle drewniane.DIN 1055-4 Przyjęte obciążenia dla budowli – Część 4: Obciążenia wiatrem.DIN 1745-1 Aluminium i jego stopy – arkusze, blachy i taśmy – Część 2: Właściwości mechaniczne; porównanie stopnia wartości wyznaczników.DIN 4074-1 Sortowanie drewna według nośności – Część 1: Tarcica z drzew iglastych.DIN 4102-1 Zachowanie się materiałów budowlanych i części budowlanych w przypadku pożaru.DIN EN 13501-1 Klasyfikacja ogniowa materiałów konstrukcyjnych i elementów budowlanych.DIN EN 12467 Płyty płaskie włóknocementowe – charakterystyka wyrobu i metody badań.DIN 4108-3 Izolacje cieplne w budownictwie wielokondygnacyjnym – Część 3: Uwarunkowane klimatyczniewymagania dotyczące ochrony przed wilgocią oraz wskazówki dotyczące projektowaniai wykonania.DIN 4109 Izolacja dźwiękowa w budownictwie wielokondygnacyjnym; wymagania i testy.DIN 4113-1 Aluminium; konstrukcje poddawane głównie obciążeniom statycznym.DIN EN 13162 Materiały izolacyjne stosowane w budownictwie.DIN 18202 Tolerancje w budownictwie wielokondygnacyjnym; budowle.DIN 52210 Badania akustyki budowlanej: tłumienie dźwięków powietrznych i odgłosu kroków.DIN 68800 -1, -2, -3, i -5 Ochrona drewna w budownictwie wielokondygnacyjnym.DIN V EN V 61024-1 Ochrona odgromowa budynków; zasady podstawowe. Zastępuje normę E DIN VDE 0185-100.

Wymagania


Wymagania fizyki budowli (wentylacja)

W przypadku izolacji termicznej, izolacji przedwilgocią, izolacji dźwiękowej oraz ochrony przeciwpożarowej należy uwzględnić współdziałanie ściany zewnętrznej z jej okładziną zewnętrzną. Do bezpiecznego odprowadzenia wilgociz budynku, do odprowadzenia przenikających opadów, do rozdzielenia kapilarnego okładziny od izolacji termicznej lub od powierzchni ściany oraz do odprowadzenia skondensowanej pary po stronie wewnętrznej okładziny zazwyczaj niezbędne jest zastosowanie wentylacji. Okładzina fasadowa powinna być umieszczonaw odległości wynoszącej co najmnie 20 mm od izolacji cieplnej lub powierzchni ściany. Odstęp ten można zmniejszyć miejscami do 5 mm, np. przez podkonstrukcję lub nierówności ściany. Aby zagwarantowaćtrwałe i bezpieczne funkcjonowanie okładziny fasadowej, należy zaplanować otwory wentylacyjne napowietrzające i odpowietrzające o powierzchni przynajmniej 50 cm2 na każdy1 m długości ściany.


Wymagania konstrukcyjne

Okładzinę fasadową należy zamontować w taki sposób, aby wyeliminować naprężenia. Powstałe na skutek odkształceń naprężenia wynikające z zakleszczenia, nie mogą w miejscu łączenia lub zamocowania powodować żadnych uszkodzeń okładziny lub podkonstrukcji. Ułożenie płyt fasadowych bez zakleszczeń uzyskuje się wtedy, gdy wszystkie wiercone otwory płyty będą miały nawiercony większyotwór w porównaniu ze średnicą trzpienia elementów mocujących, a w przypadku konstrukcji aluminiowych, jeżeli dwa punkty stałe zostaną wyznaczone na każdej płycie przy pomocy tulejek do punktów stałych.W strefie szczelin dylatacyjnych w budynku musi istnieć możliwość takich samych ruchów podkonstrukcji, jak i okładziny. Dotyczy to również szczelin dylatacyjnych w podkonstrukcji. Aby w wyniku sprzężenia poszczególnych płyt przez pionowe nośne profile aluminiowenie doszło do zakleszczeń, nie można wykonywać żadnych styków tych profili pomiędzy punktami mocującymi jednej płyty.Należy przestrzegać minimalnych odstępów od krawędzi przy rozmieszczaniu nawierconych otworów płyty, wynoszących 20 / 80 mm, w przypadku montażu na podkonstrukcji drewnianej, oraz wynoszących 30 / 80 mm, w przypadku podkonstrukcji aluminiowych.Musi istnieć możliwość konserwacji płyt elewacyjnych. W przypadku rusztowań stojących należy przewidzieć możliwośćich zakotwienia.Materiały izolacyjne należy przymocować w sposób trwały, kompletny oraz stabilny,uwzględniając przy tym również możliwe obciążenie z powodu wilgoci powstałej na skutek niekorzystnych wpływów warunków atmosferycznych. Drewno i materiały bazujące na drewniemuszą być zabezpieczone zgodnie z normą DIN 68800-1, -2, -3, i -5. Aby uniknąć trwałego zawilgocenia pionowych drewnianych konstrukcyjnych łat nośnych, otwarte spoiny, znajdujące sięw okolicy łat drewnianych, muszą zostać zakryte od tyłu taśmami pomiędzy drewnianymi łatami nośnymi konstrukcyjnymi a włóknocementem. W wyniku podjęcia przemyślanych działań oraz wyboru odpowiednich materiałów budowlanych, należy wykluczyć wszelkie szkodliwe wzajemne oddziaływania, np. różnych materiałów budowlanych na siebie, nawet bez ich bezpośredniego kontaktuze sobą, szczególnie w kierunku przepływu wody (ewentualne zacieki).Wymagania montażowe: Podczas montażu należy przestrzegać założonych geometrii, wynikających z obliczeń statycznych, jak też i z projektu wykonawczego.


Natura

PowierzchniaPłyty Natura są to wysokiej jakości płyty fasadowe, wykonane z włóknocementu, z prześwitującą strukturą powierzchni, z nałożonąna ich powierzchni licowej warstwą czystego akrylu, powlekana na gorąco (podobnie jak przy lazurowaniu). W ten sposób uzyskuje się często pożądany przez architektów i inwestorów efekt, aby charakter płyty podstawowej wpływałna jej wygląd zewnętrzny. Z tym zamierzonym wyglądem związany jest fakt, iż miejscowe zmiany w wyglądzie zewnętrznym płyty podstawowej, są również widoczne na powierzchni. Jeżeli materiał wchłania wilgoć od brzegu,to siłą rzeczy wydaje się on ciemniejszy.Płyty Natura w kolorze kremowo-białymukładane na podkonstrukcji aluminiowej mogą mieć maksymalną wielkość użytkową, wynoszącą2500 × 1220 mm.Impregnacja krawędziPonieważ powstanie ciemnych krawędzi może miejscowo zakłócać cały wygląd fasady, należy w przypadku tego materiału dokonać impregnacji krawędzi (przy pomocy preparatu do impregnacji krawędzi Luko), mającejna celu istotne ograniczenie wchłaniania wody. Płyty Natura przycięte fabrycznie są w trakcie produkcji impregnowane preparatem do impregnacji krawędzi Luko. W oparciuo uzyskane na wielu wykonanych obiektach doświadczenia, można stwierdzić, iż impregnacja nawierconych otworów nie jestkonieczna.W przypadku powłok nie kryjących (np.Natura) przy dużej wilgotności powietrza, może być widoczne wchłanianie wilgocina brzegach płyty i nawierconych otworach w postaci ciemniejszych zabarwień. To zjawisko, występujące w zależności od oddziaływań atmosferycznych, przy zmianach pór roku – znika przy suchej pogodzie.Charakterystyczne są nierówności, różne odcienie farby oraz ślady powstałe w procesie produkcji.


Obliczenia statystyczne

Informacje ogólne

Zgodnie z krajowymi przepisami budowlanymi inwestor lub osoby przez niego upoważnione muszą przedłożyć odpowiednie obliczenia statyczne.

Założenia

W przypadku dowodu nośności statycznej należy założyć dodatkową odległość, wynoszącą przynajmniej 20 mm, w odniesieniu do planowanego odstępu pomiędzy ścianą zewnętrzną i okładziną, w celu uwzględnienia odchyleń wymiarowych. Od tego założenia można odstąpić, jeżelina miejscu zostało stwierdzone istnieniemniejszych odchyleń.

Odkształcenie

Jakiekolwiek odkształcenia płyt elewacyjnych nie mogą zakłócać ich funkcji.

Wartości obliczeniowe, przyjęte obciążenia, przypadki obciążeń

Wartości obliczeniowe ciężaru własnego, dopuszczalnego naprężenia zginającego, modułu sprężystości podłużnej oraz współczynnika rozszerzalności temperaturowej dla płyt z włóknocementu są wyszczególnione w odpowiednich atestach.Dopuszczalne naprężenia elementów mocujących są wyszczególnione w odpowiednich atestach lub w certyfikatach przeprowadzonych badań. W przypadku wszystkich części okładziny elewacyjnej należy udokumentować przyjęcie obciążenia wiatrem dla zamkniętych pryzmatycznych brył budynku, zgodnie z normąDIN 1055-4.Płyty nie mogą przy tym przyjmować żadnych dalszych obciążeń, pochodzącychna przykład od tablic reklamowych lub od wsporników okiennych. Jeżeli odróżnia się obciążenie główne oraz obciążenia dodatkowe, to dla dowodu nośności statycznej okładziny elewacyjnej należy przyjąć jako podstawę obciążenie własne oraz obciążenie wiatrem jako obciążenie główne.W przypadku budynków z fasadą wentylowaną nie trzeba zakładać w strefach krawędzi podwyższonego obciążenia siłą ssącą wiatru, zgodnie z normą DIN 1055-4, jeżeli okładzina fasadowa posiada przepuszczalność powietrza zgodnie z normą DIN 18516-1, na przykład przez zastosowanie otwartych spoin pomiędzy elementami okładziny.

Wymiarowanie

Wszystkie części okładziny fasadowej należy wymiarować według zakresów bezpieczeństwa lub dopuszczalnych naprężeń odpowiednich norm lub zezwoleń do użytku, wydanych przez właściwe organy nadzoru budowlanego.Nośności mocowań i łączeń, które nie zostały określone w normach ani w zezwoleniach do użytku, wydanych przez właściwe organy nadzoru budowlanego, należy udokumentować na podstawie wykonanych badań,według normy DIN 18516-1.W przypadku dokonywania obliczeń wielkości przekrojów, należy uwzględnić normę DIN 18516-1.Kołki, szyny kotwowe i tym podobne części, służące do zakotwienia podkonstrukcji w ścianie zewnętrznej, można zastosować tylko wtedy, jeżeli ich przydatność została udokumentowana w szczególny sposób, na przykład w ogólnym zezwoleniu na użytkowanie, wydanym przez właściwe organy nadzoru budowlanego.


Ochrona przeciwpożarowa, izolacja dźwiękowa i ochrona przed skraplaniem

Ochrona przeciwpożarowa

Fasady wentylowane należą tradycyjnie do najbezpieczniejszych rodzajów ścian zewnętrznych. Wymagania przeciwpożarowe, stawiane obecnie fasadom wentylowanym, są wyszczególnione w odpowiednich krajowych przepisach budowlanych. Płyty elewacyjne z włóknocementu mogą być stosowane jako okładzina do wentylowanych fasad każdego budynku. Płyty Textura (Structura) i Natura są niepalnymi materiałami budowlanymi (klasa A2).W budynkach wielokondygnacyjnych,gdzie stosuje się okładzinę elewacyjną z niepalnych płyt włóknisto-cementowych (klasa materiałów budowlanych A2), należy zastosować podkonstrukcję wykonaną z materiałów,które sklasyfikowane są co najmniej jako niepalne (klasa materiałów budowlanych B2)lub o wyższej klasie. W ten sposób nie ma zazwyczaj żadnych zastrzeżeń co do stosowania powszechnych podkonstrukcji z drewna.Jak wynika z doświadczeń niemieckiego „Związku Ubezpieczycieli Majątkowych” oraz straży pożarnej z Berlina i z Hamburga, ryzyko dalszego rozprzestrzeniania pożaru przez wentylowane fasady oceniane jest jako niewielkie, jeżeli okładzina oraz warstwa izolacyjna są wykonane z niepalnych materiałów budowlanych.W przypadku budynków wielopiętrowych oraz obiektów szczególnego rodzaju i specjalnego zastosowania, wymaga się z zasady stosowania niepalnych materiałów budowlanych.


Izolacja dźwiękowa

W odniesieniu do szpitali, budynków mieszkalnychoraz budynków biurowych stawia się wysokie wymagania, określone w normie DIN 4109 „Izolacja dźwiękowa w budynkach wielokondygnacyjnych”, a dotyczące stopnia izolacji od dźwięków powietrznych przenikających przez przegrody zewnętrzne. Tabela 8 normy DIN 4109 określa wyraźnie, że np.w przypadku szpitali położonych w pobliżu głównych szlaków komunikacyjnych i narażonych na miarodajny poziom hałasu zewnętrznego, wynoszący ponad 71 dB (A), niezbędny jest stopień izolacji dźwiękowej fasady przekraczający wymaganą wartość R’w, res = 50 dB.W przypadku obliczeń izolacyjności akustycznej, dokumentujących stopień izolacji dźwiękowej fasad w odniesieniu do hałasu zewnętrznego, norma DIN 4109, załącznik1, dopuszcza jedynie uwzględnianie izolacji dźwiękowej wewnętrznej ściany nośnej. Okładziny fasadowej nie bierze się przy tym pod uwagę.W oparciu o badania przydatności (normaDIN 4109, punkt 6.3) określa się rzeczywistą izolację dźwiękową ścian pełnych z podwieszanymi wentylowanymi fasadami. Na przykład w przypadku ściany z betonu porowatego o grubości 200 mm, mającej R’w, R = 44 dB, przy zastosowaniu podwieszanej wentylowanej fasady z materiałem izolacyjnym o grubości 80 mm i z okładziną z włóknocementu o grubości 8 mm, można uzyskać docelowo poprawę izolacji akustycznej od dźwięków powietrznych od 9 do 11 dB (patrz niżej). (Stosowne raporty z wykonanych badań są do wglądu w firmie Eternit AG).W oparciu o obliczony stopień izolacji dźwiękowej (według normy DIN 4109, tabela 8), należy określić wymaganą izolację dźwiękową okien, uwzględniając wielkość pomieszczenia oraz udział ich powierzchni. Zazwyczaj poszukiwane są w tym przypadku okna, które z przyczyn ekonomicznych wykazują niski stopień izolacji dźwiękowej. Na skutek wyższego stopnia izolacji dźwiękowej podwieszanej wentylowanej fasady,uzyskuje się w łącznym wyniku lepszy stopieńizolacji od dźwięków powietrznych. Dzięki zastosowaniu podwieszanej wentylowanej fasady uzyskuje się jako efekt końcowy bardziej ekonomiczną konstrukcję.


Wyniki badań stopnia izolacji akustycznej od dźwiękó powietrznych w okładzinach zewnętrznych z włóknocementu z wentylacją

Produkt Grubość[mm] Ciężar[kg/m2] Podkonstrukcja Izolacja cieplna[mm] Spoiny Ściana nośna Oceniony stopieńizolacji dźwiękowej ścianynośnej według normy DIN 52210 R(w) dB Oceniony stopień izolacji dźwiękowej z okładziną według normyDIN 52210 R(w,P) dB Wartość obliczeniowa według normy DIN 4109 R(w,R) dB Poprawa [dB]
Structura 8 15,4 Al 60 otwarte beton porowaty 44 53 51 9
Structura 8 15,4 Al 60 profil złączeniowy beton porowaty 44 54 52 10
Structura 8 15,4 Al 120 otwarte beton porowaty 44 54 52 10
Structura 8 15,4 Al 120 profil złączeniowy beton porowaty 44 55 53 11
Structura 12 22,8 Al 60 otwarte beton porowaty 44 54 52 10
Structura 12 22,8 Al 120 otwarte beton porowaty 44 58 56 14
Structura 8 15,4 Al 60 otwarte bloczki wapienno-silikatowe 54 62 60 8
Structura 8 15,4 Al 120 profil złączeniowy bloczki wapienno-silikatowe 54 62 60 8
                     

Raport z badań numer L 99a.93 – P 300/92 niemieckiego Stowarzyszenia Inżynierów Techników Akustyków (Ingenieurgesellschaft für TechnischeAkustik mbH), Wiesbaden.


Izolacja termiczna oraz ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Ochrona przed kondensacją parywodnej

Ochrona przed kondensacją pary wodnej stanowiistotny warunek funkcjonowania izolacji cieplnej ściany zewnętrznej. Przy zastosowaniu elewacji z tylną wentylacją można zapobiec skraplaniu się pary wodnej po wewnętrznej stronie przegrody zewnętrznej, która prowadzi do tworzenia się szkodliwej pleśni i grzybów.Elewacja z tylną wentylacją pozwala nakonstrukcję przegrody zewnętrznej w sposób zgodny z zasadami fizyki budowlanej, ze zmniejszającym się oporem dyfuzji pary poszczególnych warstw przegrody. Wilgoć z budynkui mieszkań odprowadzana jest przez szczelinę tylnej wentylacji, zapobiegając wewnętrznej kondensacji wilgoci.Poprawa schnięcia ścian zewnętrznych z fasadami z tylną wentylacją przyczynia się do zdrowego klimatu pomieszczeń oraz wpływa na poprawę bilansu energetycznego, gdyż w przeciwnym wypadku zazwyczaj większa zawartość wilgoci we wnętrzach mogłabybyć jedynie odprowadzana przez wzmożoną wentylację okienną.Możliwości udokumentowania ochronyprzed skraplaniem się pary wodnej zostały wyszczególnione w normach DIN 4108-3 orazDIN 4108-5.

Izolacja termiczna

Budowlana izolacja termiczna służy ochronie budynków przed ekstremalnymi temperaturami oraz przed wilgocią. Gwarantuje ona użytkownikom budynków zdrowie oraz dobre samopoczucie, ponadto zapewnia niezakłócony przebieg procesów produkcyjnych oraz ochronę klimatyczną towarów. Dzięki dobrej izolacji termicznej zwiększa się trwałość budynków, a ponadto oszczędza się zasobyenergetyczne, które są na wyczerpaniu. Energooszczędna izolacja termiczna stanowi wstęp do koncepcji ekologicznej i trwałej gospodarki budowlanej.Poprzez podział poszczególnych funkcjiw warstwach ścian zewnętrznych z fasadami z tylną wentylacją powstaje konstrukcja, która wzorcowo spełnia wszystkie wymagania, jakie są stawiane izolacji termicznej. Spośród wszystkich rodzajów ścian zewnętrznych wykazuje ona najniższą podatność na szkody.W sposób prawie całkowicie niezależnyod istniejącej struktury ściany można przy pomocy fasady z tylną wentylacją uzyskać pożądany współczynnik przenikania ciepła (wartość U). Mineralny materiał izolacyjnyo niemal dowolnej grubości, można zakładać o każdej porze roku i przy każdej pogodzie. Minimalna izolacja termiczna obejmuje, zgodnie z niemieckimi przepisami budowlanymi, oprócz podstawowych wymagań, określonychw § 3, również i izolację termiczną, odpowiednią do sposobu wykorzystania budynku, niezbędną z higienicznego punktu widzenia, tak jak zostałoto konkretnie opisane w normie DIN 4108.Izolacja termiczna, służąca do oszczędzania energii, została określona w rozporządzeniu o oszczędzaniu energii (EnEV) z roku2002, a rozporządzenie to jest znowelizowane na podstawie ustawy o oszczędzaniu energiiz roku 1976.Jako główny punkt nowego rozporządzenia przyjęto współdziałanie pomiędzy budynkiema jego technologią grzewczą, tak aby można było w ekonomiczny sposób zmniejszać zapotrzebowanie energii grzewczej. Można jednak wymagać jedynie takich działań prowadzących do oszczędzania energii, które będą wykonalne według aktualnego stanu techniki oraz które będą uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia dla budynków danego rodzajui o takim samym przeznaczeniu.Wymagania uważa się za uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, jeżeli nakłady, niezbędne do ich realizacji, będą mogłysię zwrócić na skutek oszczędności w trakcie przyjętego okresu ich użytkowania.Mostki cieplne, których nie da się uniknąć i które będą musiały zostać uwzględnione zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, muszą zostać określone w niezawodny sposób, a następnie muszą zostać ujęte przypomocy sprawdzonych metod obliczeniowych podczas ustalania wielkości przenikania ciepła. Dyrektywa wydana przez stowarzyszenie producentów materiałów budowlanych i części budowlanych dla elewacji z tylną wentylacją, służy do obiektywnej kwantyfikacji wpływu termicznego mostków cieplnych przy dokumentacji fizyki budowli budynków z elewacjamiz tylną wentylacją (VHF).W przypadku domów energooszczędnych i pasywnych, które w miarę możliwości mają funkcjonować bez dodatkowego ogrzewania, szczególnie wysokie wymagania stawiane są względem izolacji termicznej przegród zewnętrznych budynku. Fasada wentylowana stanowi tutaj wzorcowy przykład dla energetycznie ambitnej całościowej koncepcji, mającej na celu odciążenie środowiska.Materiał izolacyjnyDo izolacji termicznej fasad z tylną wentylacją stosuje się materiały izolacyjne z włókien mineralnych, hydrofobowych (według normyDIN 18165-1) z grupy współczynnika przewodzenia ciepła 035 (0,035 W / [mK]) lub 040 (0,040 W / [mK]), rodzaj zastosowania W-w (materiały termoizolacyjne, bez obciążenia ściskającego) lub W V-w (materiały termoizolacyjne narażone na rozerwanie lub na naprężenie). Zazwyczaj zakłada się materiały izolacyjne o grubości 80 mm.Płyty izolacyjne fasadowe należy mocowaćw sposób zgodny z normą, szczelnie zwarte, wiązane, bez pustych przestrzeni pomiędzy podłożem a warstwą izolacyjną. Należy je mocować mechanicznie, stosując średnio 5 uchwytów na 1 m2 materiału izolacyjnego, gęsto łącząc ze stykającymi się z nimi częściami budowlanymi.Niemieckie firmy „Deutsche RockwoolMineralwoll GmbH” (www.rockwool.com) oraz firma „Saint-Gobain Isover G+H”(www.isover.pl) oferują również dopuszczone do użytku płyty izolacyjne fasadowe, które mogą być przymocowywane przy pomocy dwóch uchwytów materiału izolacyjnego na każdą płytę. Zużywa się wtedy około trzech uchwytów na każdy 1 m2.

Izolacja termiczna pełni kluczową rolę w ochronie budynków przed ekstremalnymi warunkami atmosferycznymi, utrzymaniem zdrowia i komfortu użytkowników oraz oszczędzaniem zasobów energetycznych. Współczesne podejście do izolacji termicznej stawia na efektywność energetyczną, trwałość budynków i dbałość o środowisko.

Zapewniamy kompleksowe rozwiązania w zakresie izolacji termicznej, dostosowane do indywidualnych potrzeb i wymagań. Nasz zespół doświadczonych projektantów służy pomocą w wyborze odpowiednich materiałów i technologii, zapewniając efektywność energetyczną i estetykę.

Odkryj nasze innowacyjne rozwiązania elewacyjne, oparte na najnowszych standardach izolacji termicznej. Dostarczamy wysokiej jakości materiały, takie jak płyty fasadowe EQUITONE, które gwarantują trwałość i estetykę. Inwestuj w elewacje, które nie tylko spełniają normy, ale również podkreślają unikalny charakter Twojego projektu.

Skontaktuj się z nami już dziś, aby zacząć transformację swojego budynku i czerpać korzyści z energooszczędnych, estetycznych rozwiązań elewacyjnych.

Ochrona przed czynnikami atmosferycznymi

Fasada wentylowana gwarantuje trwałą ochronę budowli przed opadami atmosferycznymi. Została ona sklasyfikowana w normie DIN4108-3 do grupy III, najwyższego obciążenia, silnie narażonej na oddziaływanie deszczu. Według tej normy fasada z tylną wentylacją okazała się szczególnie odporna na uderzenia deszczu. Również na terenach o wysokim poziomie rocznych opadów atmosferycznych oraz na terenach bardzo wietrznych, wentylowane płyty fasadowe uniemożliwiają wnikanie wody w budynki, nie zakłócając zarazem wydzielania wilgoci z wnętrza budynków.Konsekwentne oddzielenie okładziny fasadowej od konstrukcji nośnej oraz materiału izolacyjnego chroni budynki przed niekorzystnym wpływem opadów atmosferycznych. Zapobiega wychłodzeniu i stratom ciepła budynku w zimie oraz jego nagrzewaniu się w lecie. Wewnątrz budynku uzyskuje się stabilny, przytulny klimat pomieszczeń. Elementy budowlane są chronione przed silnym oddziaływaniem temperatury, co bardzo korzystnie wpływa na ich trwałość.


Obróbka

Wskazówki dotyczące obróbki produktów z włóknocementu na stacjonarnych urządzeniach do cięcia

Brzeszczoty piły

pila_euronit_equitone

Prędkość posuwu: od 20 m / min (brzeszczot powlekany pyłem diamentowym) Prędkość posuwu: od 3,0 – 3,5 m / min (brzeszczo tpowlekany stopem węglikowym)Prędkość skrawania: 60 m / s (brzeszczot powlekany pyłem diamentowym )Prędkość skrawania: 2,0 – 2,5 m / s (brzeszczot powlekany stopem węglikowym)W celu uzyskania wystarczającej trwałości brzeszczotu piły oraz optymalnej jakości skrawania, niezbędne jest dopasowanie do siebie różnych warunków.Brzeszczoty powlekane stopem węglikowymDo obróbki włóknocementu nadają się najlepiej brzeszczoty powlekane pyłem diamentowym lub stopem węglikowym, o skrawalności i zakresie stosowania z grupy K 10 (według normy DIN 4990).Nie należy używać do obróbki produktów z włóknocementu ani karborundowych tarcz szlifierskich, ani też diamentowych tarcz rozcinających. Dotyczy to zarówno cięciana sucho, jak i na mokro.Uzasadnienie: Oba rodzaje tarcz wymagajądużych prędkości skrawania. Występujący przy tym duży nacisk cięcia może doprowadzić do niepożądanego obciążenia materiału w okolicy krawędzi skrawającej. Nadzwyczaj duża uciążliwość z powodu powstawania ogromnej ilości pyłu i hałasu stanowi również przyczynę, dla której stosowanie tego rodzaju tarcz jest zabronione.


Jakość cięcia

zab_euronit_ciecie

Dla cięcia bez wyrw miarodajną jest niewielka różnica pomiędzy kątem wejścia (E) i kątem wyjścia (A) zębów przy obrabianym produkcie a kątem natarcia zęba (τ). Do równego materiału nadaje się najlepiej ząb płaski trapezowy,z kątem natarcia 5°. Podziałka koła zębatego (t)nie powinna być mniejsza niż 10 mm. W celu uniknięcia złamań drganiowych, średnica kołnierza (dF) powinna wynosić 2/3 średnicy brzeszczotu piły (d). Dokładność ruchu obrotowego = ± 0,1 mm.

Prędkość skrawania

skrawanie_euronit

Prędkość posuwu

equitone_ciecie_plyt

Wykończenie krawędzi po obcinaniu

Luko – wykańczanie krawędzi płyt Natura

impregnacja_krawedzi_luko
 • Rynienka aplikacyjna LUKO, max poj. do 0,5 l.
 • Pojemnik zawierający środek LUKO do impregnacji krawędzi o poj. 0,5 l (data ważności:6 miesięcy od daty napełnienia).
 • LUKO jest zawiesiną, którą należy mocno wstrząsnąć przed użyciem.
 • Aplikator ze specjalną gąbką z mikrowłókien (5 × 8 cm).
impregnacja_krawedzi_luko_malowanie
 • Aplikator zanurzyć w pojemniku z impregnatem.
 • Środka LUKO do impregnacji krawędzi nie należy rozcieńczać ani rozrzedzać.
 • Nadmiar środka LUKO odcisnąć na progu rynienki, aby uniknąć ociekania kropel z gąbkii umożliwić ponowne spływanie nadmiaru impregnatu do rynienki.
 • Prace wykonywać w temperaturze od 5° do 25°C.
impregnacja_krawedzi_luko_malowanie_euronit
 • Impregnację należy wykonywać stopniowo płyta po płycie, w żadnym wypadku nie jednorazowo, kiedy wszystkie płyty ułożone są jedna na drugiej.
 • Aplikator musi być przesuwany wzdłuż krawędzi płyty w pewnym określonym nachyleniu,aby uniknąć gromadzenia się impregnatu na widocznej stronie powierzchni płyty.
 • Nadmiar impregnatu na powierzchni musi być natychmiast usunięty miękką szmatką,w stronę brzegu płyty. Wszelkie zanieczyszczenia powierzchni zewnętrznej należy natychmiast usunąć.
 • Nadmiar impregnatu LUKO z opakowania aplikacyjnego nie może być z powrotem wlewany do pojemnika lub użyty ponownie w późniejszym czasie.
 • Poprzez całkowite zabezpieczenie krawędzi płyt elewacyjnych NATURA przeciwdziałamy wchłanianiu wilgoci przez krawędzie oraz możliwości ciemnienia koloru widocznej powierzchni w obrębie krawędzi.
impregnacja_krawedzi_luko_equitone
 • Impregnat LUKO musi całkowicie pokryć krawędzie płyty. Właściwa impregnacja występuje tylko na absolutnie gładkich brzegach.
 • Zagęszczone i stwardniałe resztki mogą być wyrzucone do domowego pojemnika na śmieci. Gąbka, po dokładnym wyczyszczeniu, może być użyta ponownie.

Obróbka

Obróbka krawędzi

Zaleca się, aby po dokonaniu wykroju, wyrównać krawędzie płyty, przez co zmniejsza się ryzyko uszkodzenia płyty oraz uzyskuje się poprawę wizerunku optycznego. Do szlifowania krawędzi można użyć dużej deski, o rozmiarach około 400 × 100 mm, z naklejony mpapierem ściernym o uziarnieniu 80. W przypadku płyty Natura należy po przycięciu krawędzi na budowie, zaimpregnować je. Płyty Natura przycięte fabrycznie należyzaimpregnować preparatem do impregnacji krawędzi Luko w fabryce. W przypadku powłok nie kryjących (np.Natura) w trakcie wilgotnej pogody można zauważyć wchłanianie wilgoci przy brzegach płyty i przy nawierconych otworach, przejawiające się w postaci ciemniejszego zabarwienia. W zależności od warunków atmosferycznych w cyklu rocznym, zjawisko to zanika w trakcie suchej pogody.

Wskazówki dotyczące obróbki produktów z włóknocementu na budowie

bez_szlifierki

Produkty z włóknocementu mogą być dostarczone jako konfekcjonowane wstępnie, co oznacza, że będą one od razu gotowe do położenia, a na budowie trzeba wykonać jedynie kilka cięć w celu dopasowania płyt. Dlatego też niemiecki związek przemysłu włóknocementowego popiera i wspiera opracowywanie nowych urządzeń do obróbki włóknocementu, pracujących w sposób niskopylący.

Narzędzia używane na budowie


Podkonstrukcje drewniane

Informacje ogólne

Okładziny ścian zewnętrznych na podkonstrukcjach drewnianych składają się zazwyczaj z następujących elementów:– okładzina– łaty drewniane– kontrłaty lub rozpórki metalowe– elementy mocujące i łączące– elementy kotwiące– materiał izolacyjny, podpórki materiału izolacyjnegoW celu zakotwienia podkonstrukcji w ścianie nośnej, należy zastosować kołki dopuszczone do użytku przez nadzór budowlany (łączenia śrubowo-kołkowe). Należy przestrzegać przepisów wyszczególnionych w odpowiednim zezwoleniu dopuszczającym wyżej wymienione części do użytku. Jako podkonstrukcję do mocowania płyt stosuje się łaty drewniane klasy C24 (formalnieS 10) według normy DIN 4074-1.

Ochrona drewna

Podkonstrukcje drewniane należy zabezpieczyć preparatem chroniącym drewno zgodnie z normą DIN 68800-2. Łaty nośne i kontrłaty klasy zagrożenia (GK) 0 nie muszą być w celach profilaktycznych dodatkowo zaimpregnowane ani przeciwko zaatakowaniu ich przez grzyby, ani też przeciwko zaatakowaniu ich przez insekty, przy przestrzeganiu warunków wymienionych w normie DIN 68800-2. Rezygnacja z profilaktycznej chemicznej ochrony drewna stanowi istotny wkład w ochronę środowiska. Klasa zagrożenia (GK) 0, w przypadku łat i kontrłat, istnieje wtedy, gdy:– wilgotność w czasie wbudowania wynosiu 1 < 20% lub jeżeli jest zagwarantowane, że w przeciągu sześciu miesięcy taka wilgotność drewna osiągnięta zostanie w wyniku wysychania,– jeżeli zostały podjęte odpowiednie działania, prowadzące do obniżenia wilgotności drewna w stanie użytkowym na stałe do 20%. Do takich działań należy ochrona przedwilgocią podczas użytkowania (jak np. wodarozpryskowa), ochrona przed wilgocią pochodzącąz elementów budowlanych graniczących z konstrukcją (warstwy drenażowe)oraz ochrona przed kondensacją pary wodnej (wykaz według normy DIN 4108-3). Jeżeli powyższe warunki ramowe nie będą mogły być spełnione, to w takim wypadku należy zabezpieczyć podkonstrukcję według normy DIN 68800-3 „Chemiczna ochronadrewna”.

Konstrukcje

konstrukcjadrewnianaequitone

Łączenie podkonstrukcji

konstrukcja_drewniana_equitoneMinimalne wymiary łat oraz rozmieszczenie przynależnych śrub lub gwoździ.Rozmieszczenie Po przekątnej, 2 elementy łączące na każde miejsce skrzyżowania łat. Łaty nośne rozmieszcza się zazwyczaj pionowo. Szerokości łat odnoszą się wyłącznie do przedstawionych odstępów pomiędzy elementami łączącymi. Rodzaj kołków oraz ich rozmieszczenie (zakotwienie w ścianie zewnętrznej),a także rozmieszczenie łaty nośnej za spoiną płyty mogą wymagać zastosowania odpowiednio szerszych łat.

Elementy łączące

Do połączenia łat nośnych i kontrłat należy zastosować elementy łączące według normy DIN 1052-2, np. specjalne gwoździe (z profilowanym trzpieniem). Gwoździe z gładkim trzpieniem nie są dopuszczalne do tego rodzaju użytku. W przypadku zastosowania wkrętów specjalnych i klamer, niezbędne jest dla nich ogólne zezwolenie do użytku, wydane przez właściwy nadzór budowlany.

Mocowanie na podkonstrukcjach drewnianych

Płyty należy zamontować bez naprężeń. Powstające naprężenia, wynikające z odkształceń, nie mogą powodować żadnych uszkodzeń, szczególnie w miejscach połączeń płyty z podkonstrukcją. Montaż płyt bez naprężeń na podkonstrukcji drewnianej uzyskujemy wtedy, gdy wszystkie nawiercone otwory dla każdej płyty będą większe o 2 mm w odniesieniu do średnicy trzpienia elementów mocujących.

Kolorowe wkręty fasadowe

nity_euronit

Wkręty fasadowe Eternit dopuszczone do użytku przez nadzór budowlany i warunkujące udzielenie gwarancji   5,5 × 35 mm dla płyt fasadowych 8 mm,– 5,5 × 45 mm dla płyt fasadowych 12 mm oraz dla widocznego mocowania na zakładkę płyt 8 mm, stal nierdzewna, numer materiału1.4567, według normy DIN 1654-5z wewnętrzną krawędzią wieloboczną T 20.Minimalna głębokość wkręcania wkrętów wynosi każdorazowo 25 mm. Należy wybrać łaty w taki sposób, aby odstęp wkrętów od krawędzi łat nie był mniejszy niż 15 mm. W odniesieniu do średnicy trzpienia nawiercony otwór musi być większy o 2 mm.W przypadku wkrętów fasadowych Eternit, należy wstępnie nawiercić płyty przy pomocy specjalnego wiertła Eternit do włóknocementu,o przekroju ø 6 mm.

Minimalne odstępy od krawędzi elementów mocujących na podkonstrukcjach drewnianych

odstepy_elewacja_euronitOdstępy od krawędzi wynoszące 80 mm, patrząc w kierunku łat nośnych drewnianych, oraz 20 mm, patrząc przekątnie do kierunku łat nośnych, nie mogą być mniejsze od wyżej wymienionych wymiarów. Nie należy stosować odstępów od krawędzi większych niż 160 mm. Aby uniknąć uszkodzeń podkonstrukcji drewnianej z powodu wilgoci, należy założyć pomiędzy płytami a łatami nośnymi taśmy do uszczelniania dylatacji o odpowiedniej szerokości. Przy pomocy takich działań można uniknąć trwałego zawilgocenia łat. Taśma z tworzywa EPDM lub z czarnej powlekanej folii aluminiowej musi wystawać przynajmniej 5 mm ponad krawędź łaty, którą ma zabezpieczać.

Kształtowanie spoin

spoiny_equitone_elewacje_wentylowane

W oparciu o wieloletnie doświadczenie,można określić optymalną szerokość spoin pomiędzy wielkoformatowymi płytami fasadowymi z włókno-cementu na 10 mm. Wybór spoin o szerokości 10 mm umożliwia uzyskanie zarówno estetycznie poprawnego wizerunku spoin elewacji, jak też i jej prawidłową techniczną funkcję oraz dobry efekt wykonania. Nie wolno wykonywać spoino szerokości mniejszej niż 8 mm. Nie powinno się wykonywać otwartych spoin o szerokości powyżej 12 mm.Otwarte wykonanie poziomych spoin zmniejsza w istotny sposób podatność powierzchni fasady na zabrudzenia. Na skutek powstających w ten sposób dodatkowych przekrojów napowietrzających, bezpieczeństwo funkcjonowania od tyłu wentylowanej fasady zostaje zwiększone. Wyniki obszernych badań przeprowadzonych przez renomowane instytuty badawcze oraz sama praktyka wykazują, że funkcja fasady (ochrona przed deszczem) z otwartymi spoinami(8 – 10 mm) zostaje całkowicie spełniona.

Transport i składowanie

skladowanie_plyt_equitone_elewacje

Płyty fasadowe z włóknocementu z powłoką z farby należy składować i transportować na płasko, układając płyty całą ich powierzchnią na równym i suchym podłożu. Używany papier rozdzielający płyty, ułożony pomiędzy warstwami, musi być za każdym razem wymieniony na nowy podczas układania płyt w stosy i przenoszenia ze stosu na stos (strona przednia na stronie spodniej) w celu ochrony bardzo cennej powłoki płyt. Płyty do czasu montażu należy przykryć folią budowlaną lub podobnym materiałem, w celu zabezpieczenia ich przed wilgocią i brudem. Płyty należy zdejmować ze stosu, podnosząc je do góry.Płyty powinny być zawsze noszone w pozycji pionowej (krawędzią do góry). Nie należy przekraczać ilości płyt w jednym stosie, określonej w punkcie o ofercie dostawy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *