Elewacja wykonana z płyt włókno-cementowych EURONIT 8mm, kolor Czerwony. Wykorzystany został montaż widoczny na nity barwione. Płyty zastosowano w poziomach logii balkonowych. Ponadto wejścia do klatek zostały opisane na płytach, poprzez wycięcie w okładzinach kolejnych numerów.

Projekt: DDJM

Zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż