Elewacja wykonana z płyt włókno-cementowych EURONIT 8mm, kolor Rubin i Szary. Wykorzystany został montaż widoczny na nity barwione w kolorze okładziny, jedynie partery zostały obłożone płytami klejonymi do podkonstrukcji w sposób niewidoczny.

Projekt: SAMI Arch.

Zakres: projekt montażowy, dostawa materiałów, montaż