Soudal SPS ADHESIVE/SEALANT – klej

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PAN/SP/2002soudal_logo-elewacje-wentylowane-m3ziolek

SPS ADHESIVE/SEALANTJednoskładnikowy trwale elastyczny klej na bazie MS POLYMER®

soudal-sps-adhesive-panel-system-elewacje-wentylowane-m3ziolek

  

ZASTOSOWANIE

 

DANE TECHNICZNE

Podstawa MS POLYMER®
Kolor czarny
Sieciowanie W wyniku oddziaływania wilgoci z powietrza
Wydłużenie przy zerwaniu 800 % (DIN 53504)
Twardość 38 +/- 5 (wg. Shore A)
Ciężar właściwy 1,40 g/cm3
Moduł elastyczności(siła potrzebna do wydłużenia o 100%) 0,75 N/mm2 (DIN 53504) 
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie < 20 %
Czas tworzenia naskórka Ok. 6 minut (przy 20 oC/65 % RH)
Szybkość utwardzania 2-3 mm/24 godz. (przy 20 °C/65 % RH)
Temperatura nakładania Od +10°C do +30°C
Odporność termiczna Od – 40 °C do + 90 °C
Odprężenie elastyczne > 75 %
Siła przy zerwaniu 3,00 N/mm2 (DIN 53504)
Opakowanie Kartusze 290 ml – 12 sztuk w kartonie,folie 600 ml na zamówienie

 

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznym zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturzeod + 5 do + 25 °C

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogamijakościowymi normy ISO 9001.2000. Posiada następujące dopuszczenia do obrotu:ITB AT–15-5048/2008.

SPOSÓB UŻYCIA

Montaż płyt okładzinowych przy zastosowaniu elastycznego kleju SPS, moŜe być prowadzonytylko przez wykonawców przeszkolonych i licencjonowanych przez producenta kleju.Stosować zgodnie z instrukcją montaŜu Soudal Panel System.

ZALECENIA BHP

Przy użyciu kleju SPS przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:· unikać kontaktu ze skórą· w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą· może wywoływać podrażnienia oczu· w czasie pracy dobrze wietrzyć pomieszczenie· chronić przed dziećmi 


Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu naróżnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą,nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkachzaleca się przeprowadzenie próby.  

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Maria Chycka +48 664 332 283

maria@m3ziolek.pl

Rafał Chycki +48 602 808 494

rafal@m3ziolek.pl

M3Ziółek

ul.Topiel 6/20

00-350 Warszawa

INSTAGRAM
Share