Soudal SPS ACTIVATOR

KARTA TECHNICZNA PRODUKTU

PAN/PW/AC/2002soudal_logo-elewacje-wentylowane-m3ziolek

SPS ACTIVATOR Aktywator do powierzchni nieporowatych

soudal-sps-activator-panel-system-elewacje-wentylowane-m3ziolek

  

ZASTOSOWANIE

Aktywacja powierzchni nieporowatych przed aplikacją klejów i mas uszczelniających wsystemie SPSW przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL. 

DANE TECHNICZNE

 

Podstawa Mieszanina rozpuszczalników i aktywatorów
Kolor bezbarwny
Ciężar właściwy   0,78 g/cm3
Opakowanie   Puszka 500 ml

  

PRZECHOWYWANIE

 12 miesięcy w fabrycznym zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturzeod + 5 do + 25 °C 

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogamijakościowymi normy ISO 9001.2000.  

SPOSÓB UŻYCIA

 

ZALECENIA BHP

Przy użyciu kleju SPS przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

 


Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu naróżnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą,nie możemy przyjmować jakiejkolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkachzaleca się przeprowadzenie próby.

Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Maria Chycka +48 664 332 283

maria@m3ziolek.pl

Rafał Chycki +48 602 808 494

rafal@m3ziolek.pl

M3Ziółek

ul.Topiel 6/20

00-350 Warszawa

INSTAGRAM
Share