Sika Tack – Panel System

KARTA TECHNICZNA

SikaTack®-Panel Systemsika2

System mocowania paneli dla fasad wentylowanych

 


 

Opis  systemu

Zestaw materiałów SikaTack®-Panel jest ekonomicznym systemem mocowania klejonego, dla paneli w fasadach wentylowanych, umożliwiających mocowanie bez użycia kotwienia mechanicznego.System składa się z kleju elastycznego SikaTack®-Panel, dwustronnej taśmy mocująco-dystansującej SikaTack®-Panel oraz materiałów pomocniczych. System SikaTack®-Panel umożliwia niewidoczne i nieinwazyjne połączenie panelu fasadowego do podłoża. 
 

Zastosowanie                

 Niewidoczny, nieinwazyjny system mocowania paneli na fasadach wentylowanych stosowanych na zewnątrz i/lub wewnątrz:♦ Budynkach komercyjnych i mieszkalnych♦ Obiektach nowych i już istniejących♦ Możliwość wykorzystania do prac wykończeniowych wewnątrz 
 

Właściwości

 ♦ Jednoskładnikowe produkty, gotowe do użycia♦ Szybki, ekonomiczny system klejenia♦ Równomierne naprężenia na całej powierzchni paneli (brak naprężeń punktowych)♦ Wysoka trwałość i odporność na warunki pogodowe♦ System mocujący absorbuje ruchy i wibracje♦ Umożliwia wprowadzenie kreatywnych rozwiązań w projektowaniu fasad♦ Estetyczne, łatwe do utrzymania wykończenie powierzchni♦ System nie zawiera silikonów 
 

Badania

 
 

Aprobaty\ Rapor badań

   

 Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-8111/2009: Zestaw wyrobów do mocowania płyt okładzin elewacyjnych SikaTack® Panel System, Warszawa 2009 Aprobata “Deutsche Institut für Bautechnik” Berlin, Reg. No.: Z-10.8-408Uwaga: Panele przeznaczone do aplikacji muszą być wcześniej sprawdzone i potwierdzona ich przydatność do zastosowania fasadowego. 

  

Klej SikaTack®-Panel

 

 

Opis produktu

Klej SikaTack®-Panel

 

Zastosowanie

Jednoskładnikowy klej do zestawu SikaTack®-Panel 
 

Dane produktu

 
 

Postać

 
 

Barwa

Kość słoniowa
 

Opakowanie

310ml kartusze, 12 kartuszy w pudełku

600ml kartusze ‘kiełbaski‘ , 20 opakowań w pudełku

 

Składowanie

 
 

Warunki składowania/Czas przydatności do użycia

Najlepiej użyć w ciągu 9 miesięcy od daty produkcji. Składować w odpowiednich warunkach, w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach, w temperaturze +10°C i +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 

Dane techniczne

 
 

Baza chemiczna

Jednoskładnikowy poliuretan, sieciujący pod wpływem wilgoci
 

Gęstość

1,18kg/l       DIN 53 479
 

Czas naskórkowania

20 min.        (w. +23° C / 50% wilg. wzgl.)
 

Szybkość utwardzania

4 mm / 24h   (w +23° C / 50% wilg. wzgl.)
 

Temperatura użytkowania

-40°C do +90°C
 

lasyfikacja materiału budowlanego

B2     DIN 4102, część 1
 

Właściwości mechaniczne

 
 

Wytrzymałość na ścinanie

~ 2,0 MPa
 

Wytrzymałość na rozciąganie

~ 2,50 MPa
 

Informacje o systemie

 
 

Warunki aplikacji

 
 

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +35°C

  

SikaTack® – produkty do przygotowania paneli przed montażem

 

 

SikaTack® – produkty do przygotowania paneli przed montażem

 

Zastosowanie

Materiały do czyszczenia i optymalizacji przyczepności.
 

Dane produktu

 
 

Postać

Sika® Cleaner-205      SikaTack®-Panel Primer

 

Barwa

Bezbarwny   Czarny
 

Opakowanie

1000 ml      1000 ml250 ml
 

Składowanie

Sika® Cleaner-205  SikaTack®-Panel Primer

 

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia

Najlepiej użyć w ciągu odpowiednio 12 i 9 miesiącach od daty produkcji. Składować w odpowiednich warunkach, w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzo-nych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze +10°C do +25°C.
 

Dane techniczne

Sika® Cleaner-205   SikaTack®-Panel Primer

 

Baza chemiczna

Roztwór alkoholu   Pigmentowana, rozpuszczalnikowa substancji aktywującej     żywica EP
 

Gęstość

0,8kg/l   1 kg/l
 

Temperatura zapłonu

+14°C    -4°C
 

Informacje o systemie

 
 

Warunki aplikacji

 
 

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +35°C

   

SikaTack®-Panel Fixing Tape (Taśma mocująca)

 

 

SikaTack®-Panel Fixing Tape (Taśma mocująca)

 

Zastosowanie

Dwustronna, samoprzylepna, taśma dystansująco – mocująca stosowana do wstępnego mocowania panelu fasadowego (do momentu utwardzenia kleju elastycznego). Taśma jednocześnie zapewnia jednakową 3 milimetrową grubość połączenia klejowego SikaTack®-Panel.
 

Postać

 
 

Barwa

Antracytowa
 

Opakowanie

33 m rolka
 

Warunki składowania / Czas przydatności do użycia

Najlepiej użyć w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji. Składować w odpowiednich warunkach, w fabrycznie zamkniętych, nieuszkodzonych opakowaniach, w suchych warunkach w temperaturze +10°C do +25°C. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.
 

Dane techniczne

 
 

Baza chemiczna

Pianka polietylenowa o zamkniętych komórkach
 

Gęstość

0,064 kg/l  DIN 51 757
 

Wymiary

3,3 mm (+ 0.2 mm) x 12 mm
 

Temperatura użytkowania

-40°C do +70°C
 

Właściwości mechaniczne

 
 

Wytrzymałość na ścinanie

> 150 godzin (1 kg / 25 x 25 mm)    FTM 2
 

Wytrzymałość na rozciąganie

MD 25 N / 15 mm, CD 20 N / 15 mm   DIN 53 455
 

Wytrzymałość na odrywanie

> 23 N/ 25 mm (180°C – 30 min.) na stali nierdzewnej  FTM 1
 

Wytrzymałość na ściskanie

Ugięcie Wytrzymałość na ściskanie (ISO 844)
10% 22 kPa
25% 47 kPa
50% 120 kPa
 

Wytrzymałość na ścinanie

> 150 godzin (1 kg / 25 x 25 mm)   FTM 2
 

Wytrzymałość na rozciąganie

MD 25 N / 15 mm, CD 20 N / 15 mm  DIN 53 455
 

Wydłużenie przy zerwaniu

MD 250%, CD 150%  DIN 53 455
 

Wytrzymałość na odrywanie

> 23 N/ 25 mm (180°C – 30 min.) na stali nierdzewnej FTM 1
 

Ograniczenia

Wytrzymałość długotrwała jest zapewniona przez klej SikaTack-Panel. Nie należy uwzględniać wytrzymałości mechanicznych taśmy SikaTack-Panel do obliczeń. Należy stosować taśmę SikaTack-Panel na całej długości połączenia panelu z podłożem.
 

Informacje o systemie

 
 

Warunki aplikacji

 
 

Temperatura otoczenia

Minimum +10°C / Maksimum +35°C

 

Informacje o systemie

Struktura systemu

Podłoże z Aluminium Podłoże musi być zaaprobowane przez odpowiednie instytucje kontrolne (kształty L, T, H lub ich odpowiednik). Materiał musi zawierać co najmniej stop AIMgSi 0.5 F 22 zgodnie z normą DIN 1748-1.Podłoże drewniane Prostopadłe listwy świerkowe lub sosnowe, płaskie, gładkie, o maksymalnej wilgotności < 14% zgodnie z normą DIN 1052. Powierzchnia skleiny musi być oczyszczona, pozbawiona wszelkich powłok i pyłu. Ostępy pomiędzy listewkami muszą mieć co najmniej 1 cm.Projektowanie i wymiary Wymiary powierzchni prostopadłej zależą od konstrukcji fasady. Odstępy pomiędzy listwami podłoża i ich szerokość zależy od rodzaju panelu i wymaganych obciążeń. Każdy projekt wymaga indywidualnych rozwiązań i opisu detali.Przykładyat-15-8111_2009_sikatack_panel_system_itb_klejenie_pojedyncze_elewacje_wentylowane_rys_2 at-15-8111_2009_sikatack_panel_system_itb_rys1_klejenie_pojedyncze_elewacje_wentylowaneWymagana szerokość listew podłoża dla systemu mocowania SikaTack®-Panel.Struktura systemuPanel fasadowy musi być łączony na całej wysokości.Wyliczenie maksymalnych wartości ze względu na dopuszczalne obciążenie:- Szerokość kleju: 10 mm- Wytrzymałość na rozciąganie: 0,15 MPa- Wytrzymałość na ścinanie: 0,12 MPa (dopuszczalny współczynnik redukcyjny S = 1.0)Szczeliny pracująceW celu prawidłowego projektowania i wymiarowania systemu, właściwego łączenia pionowego na podłożu z aluminium lub drewna, należy uwzględniać wszelkie standardowe przepisy i regulacje budowlane dotyczące prac fasadowych.W celu zapewnienia optymalnego, mocowania paneli fasadowych, wszystkie pionowe listwy aluminiowe lub drewniane musza być jednorodne, równe i ułożone równoległe. Szczeliny i połączenia w podłożu nie mogą być łączone przez mocowane. Należy zachować odpowiednie odstępy między panelami, aby umożliwić ruchy związane z rozszerzalnością termiczną materiału. Należy uwzględnić liniową rozszerzalność termiczna paneli oraz podłoża. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji całego systemu fasadowego należy uwzględnić odpowiedniej wielkości otwory wentylacyjne w górnej i dolnej części fasady.Uwaga: Rozwiązania projektowe muszą uwzględniać wszelkie detale i opisy szczegółowe systemu SikaTack-Panel.

Szczegóły aplikacji

 

 

Zużycie materiału

Materiał Aplikacja Zużycie
SikaTack®-Panel  

Kartusz 310ml

Opakowanie 600ml

Trójkątna ścieżka klejowa 8 x 10 mm ~ 44 ml / m, odnosi się do  

7 m / kartusz  

lub 13 m / opakowanie 600 ml

Sika® Cleaner-205 

250 ml butelka         

1000 ml butelka

Szerokość 50 mm ~ 3,5 ml / m, odnosi się           

to ~ 71m / 250 ml butelka        

to ~285m / 1000 ml butelka

SikaTack®-Panel Primer

1000 ml butelka

Szerokość 50 mm ~ 8 ml / m, odnosi się do  

~125m / 1000 ml butelka

SikaTack®-Panel Fixing Tape, rolka 33m   1 m / m
 

Warunki podłoża

Podłoże musi być czyste i suche, jednorodne, równe, wolne od tłuszczu, olei, smarów, pyłu, luźnych cząstek, pozostałości starych powłok, mleczka cementowego itp. i innych elementów mogących ograniczać przyczepność.Należy przestrzegać standardowych wymogów sztuki budowlanej.
 

Warunki aplikacji

 
 

Temperatura podłoża

W ciągu 5 godzin po mocowaniu systemu, temperatura otoczenia nie powinna spaść poniżej +5°C.
 

Temperatura otoczenia

Minimum +5°C / Maksimum +35°C
 

Temperatura materiału

Temperatura materiałów budowlanych (panele, podłoże itp.) musi być co najmniej 3oC stopnie powyżej punktu rosy.
 

Wilgotność podłoża

Podłoże powinno być suche, wilgotność drewna < 14%
 

Względna wilgotność powietrza

Poniżej 75%
Rating: 5.0/5. From 2 votes.
Please wait...

Maria Chycka +48 664 332 283

maria@m3ziolek.pl

Rafał Chycki +48 602 808 494

rafal@m3ziolek.pl

M3Ziółek

ul.Topiel 6/20

00-350 Warszawa

INSTAGRAM
Share